Bouwbesluittoetsing


Een Bouwbesluittoetsing inclusief oplossingen

Het komt vaak voor dat een bouwontwerp niet aan alle eisen van het Bouwbesluit voldoet. Soms doordat er door onvoldoende kennis niet de juiste keuzes zijn gemaakt. In andere gevallen doordat er echt iets fout is gegaan. Wat de oorzaak ook is, Fire Consultants laat je nooit in de kou staan. Wij helpen je verder en dragen oplossingen en voorstellen aan om wèl aan de regelgeving en technische eisen te voldoen. Is het probleem ingewikkeld? Dan komen wij met creatieve oplossingen. Heb je geen idee hoe je technische installaties kunt inpassen in het ontwerp? Dan krijg je van ons deskundig advies. Met onze expertise lossen wij elk probleem voor je op. Vanzelfsprekend in overeenstemming met het Bouwbesluit. Want wij weten waarop we moeten letten en wat er wel en niet kan. En natuurlijk reiken wij altijd oplossingen en adviezen aan met zo min mogelijk impact op je oorspronkelijke ontwerp.

Bouwkundige tekeningen en -berekeningen

Er komt veel kijken bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. De volgende bescheiden moeten in veel gevallen bij een aanvraag aangeleverd worden:

  • Plattegronden van de bestaande en nieuwe situatie (gehele pand);
  • Gevelaanzichten van bestaande en nieuwe situatie (incl. belendende panden);
  • Doorsnedes van de bestaande en nieuwe situatie;
  • Detailtekeningen;
  • Bouwfysische berekeningen (Daglicht-, ventilatie en eventueel EPC-berekeningen);
  • Constructieberekeningen (deze maken wij overigens niet zelf en worden door een collega-bureau vervaardigd).